Stichting Brabantse Natuurpoorten

Het netwerk van Brabantse Natuurpoorten is een iniatief van de provincie Noord-Brabant en in beheer van Stichting Brabantse Natuurpoorten. De stichting is eigenaar van het beeldmerk Natuurpoorten1), bewaakt en versterkt het concept, stimuleert de onderlinge samenwerking tussen poorthouders, organiseert de marketing van het netwerk en werkt nauw samen met Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, de ANWB en andere relevante partners.

Doelstelling

Brabantse Natuurpoorten dragen bij aan de zonering van de Brabantse natuur: het beter geleiden van recreatieve stromen naar en in de natuur zodat kwetsbare natuur wordt ontzien. Tevens dragen Natuurpoorten bij aan de beleving van natuur en landschap in Brabant. Dat is goed voor het welzijn van de Brabantse inwoners maar ook voor de aantrekkelijkheid van Brabant voor mensen van buiten de provincie, die hier komen wonen, werken en recreëren. Natuurpoorten bieden werk (direct bij horeca en indirect in de regio). Kortom binnen het netwerk van Brabantse Natuurpoorten komen economie en ecologie samen.

Werkwijze stichting

Stichting Brabantse Natuurpoorten opereert kostenneutraal. Het bestuur is onbezoldigd en voor de werkzaamheden wordt een professional ingehuurd. De opbrengsten komen vanuit de contributie van de deelnemers, waar mogelijk aangevuld met projectmatige subsidies. De activiteiten van de stichting bestaan uit:

 • Marketing, online, bij de Natuurpoorten en partners en rondom acties en evenementen
 • Bewaken kwaliteit poorten en facliteiten volgens de criteria
 • Ontwikkelen producten/arrangementen
 • Organiseren evenementen/activiteiten (zoals fiets- en wandeldagen)
 • Versterken toegankelijkheid voor mensen met een beperking en hierover communiceren
 • Kennisdeling onder poorthouders

Partners

Criteria deelname
Stichting Brabantse Natuurpoorten

Voor deelname aan het netwerk dienen locaties te voldoen aan de gestelde criteria te weten:

 • Ligging maximaal 300 meter van een grootschalig natuurgebied;
 • Aanwezigheid van een horecapunt, minimaal 5 dagen per week, jaarrond, geopend, waarvan in ieder geval het weekend.
 • Gelegen aan het recreatieve fiets- en wandelknooppunt;
 • Voldoende parkeergelegenheid voor auto’s en fietsers;
 • Informatie aanwezig over de omringende natuur en de recreatieve routenetwerken.

Indien een locatie volgens een initiatiefnemer hieraan voldoet dan kan deze contact opnemen met de secretaris van de stichting. De toetsing van deze criteria wordt gedaan door het stichtingsbestuur. Tevens wordt er gekeken of er voldoende draagvlak is bij de betreffende gemeente en terreinbeheerder (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap of de gemeente) en de overige Natuurpoorten. Indien dit het geval is dan kan de locatie deelnemen aan het netwerk. De kosten voor de ontwikkeling, waaronder voor het voorwaardelijke landmark (in de vastgestelde eigenschappen), zijn voor kosten van de initiatiefnemer.

Contactgegevens

Secretariaat

Leegveld 8A
5753 SG Deurne

0493-745000 / info@natuurpoorten.nl

Bestuur

Guus Mulders, Natuurpoort de Reuselhoeve (voorzitter)
013-5136031 / g.mulders@reuselhoeve.nl

Leny van den Eijnden, Natuurpoort de Peel (secretaris)
0493-745000 / leny@baroef.nl

Guus Gijbels, Natuurpoort de Brandtoren (penningmeester)
0497-620311 / info@ouwe-brandtoren.nl