Stichting Brabantse Natuurpoorten

Het netwerk van Brabantse Natuurpoorten is een initiatief van de provincie Noord-Brabant en in beheer van Stichting Brabantse Natuurpoorten. De stichting bewaakt en versterkt het concept, stimuleert de onderlinge samenwerking tussen poorthouders, organiseert de marketing van het netwerk en werkt nauw samen met Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, de ANWB en andere relevante partners.

Doelstelling

Brabantse Natuurpoorten dragen bij aan de zonering van de Brabantse natuur: het beter geleiden van recreatieve stromen naar en in de natuur zodat kwetsbare natuur wordt ontzien. Tevens dragen Natuurpoorten bij aan de beleving van natuur en landschap in Brabant. Dat is goed voor het welzijn van de Brabantse inwoners maar ook voor de aantrekkelijkheid van Brabant voor mensen van buiten de provincie, die hier komen wonen, werken en recreëren. Natuurpoorten bieden werk (direct bij horeca en indirect in de regio). Kortom binnen het netwerk van Brabantse Natuurpoorten komen economie en ecologie samen.

Werkwijze stichting

Stichting Brabantse Natuurpoorten opereert kostenneutraal. Het bestuur is onbezoldigd en voor de werkzaamheden wordt een professional ingehuurd. De opbrengsten komen vanuit de contributie van de deelnemers, waar mogelijk aangevuld met projectmatige subsidies. De activiteiten van de stichting bestaan uit:

 • Marketing, online, bij de Natuurpoorten en partners en rondom acties en evenementen
 • Bewaken kwaliteit poorten en faciliteiten volgens de criteria
 • Ontwikkelen producten/arrangementen
 • Organiseren evenementen/activiteiten (zoals fiets- en wandeldagen)
 • Versterken toegankelijkheid voor mensen met een beperking en hierover communiceren
 • Kennisdeling onder poorthouders

Criteria deelname
Stichting Brabantse Natuurpoorten

Voor deelname aan het netwerk dienen locaties te voldoen aan de gestelde criteria te weten:

 • Ligging maximaal 300 meter van een grootschalig natuurgebied;
 • Aanwezigheid van een horecapunt, minimaal 5 dagen per week, jaarrond, geopend, waarvan in ieder geval het weekend;
 • Gelegen aan het recreatieve fiets- en wandelknooppuntennetwerk;
 • Voldoende parkeergelegenheid voor auto’s (40-60 parkeerplaatsen) en fietsers;
 • Informatie aanwezig over de omringende natuur en de recreatieve routenetwerken.

Indien een locatie volgens een initiatiefnemer hieraan voldoet dan kan deze contact opnemen met de coördinator van de stichting (Yvette van Kempen, info@natuurpoorten.nl). De toetsing van deze criteria wordt gedaan door het stichtingsbestuur. Tevens wordt er gekeken of er voldoende draagvlak is bij de betreffende gemeente en terreinbeheerder (Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Brabants Landschap of de gemeente) en de overige Natuurpoorten. Indien dit het geval is dan kan de locatie deelnemen aan het netwerk. De kosten voor de ontwikkeling, waaronder voor de Landmark Sleutel en informatiepaneel (in de vastgestelde eigenschappen), zijn voor kosten van de aanvrager.

Contactgegevens

Coördinatie
Yvette van Kempen
Coördinator en marketing
06-43436426
info@natuurpoorten.nl

Bestuur van Stichting Brabantse Natuurpoorten

Voorzitter
Guus Mulders, Natuurpoort de Reuselhoeve

Secretaris en penningmeester
Leny van den Eijnden, Natuurpoort de Peel

Secretariaat
Leegveld 8A
5753 SG Deurne

Brabantse Natuurpoort filmpjes

Filmpje over het project Brabantse Natuurpoorten
Dat in 2009-2015 op initiatief van de Provincie Noord-Brabant heeft plaatsgevonden. Sinds 2016 zijn de Brabantse Natuurpoorten in een zelfstandige Stichting voortgezet.

Uitleg Brabantse Natuurpoorten

Door o.a. Guus Mulders (natuurpoorthouders en voorzitter van Stichting Brabantse Natuurpoorten), Johan van den Hout (toenmalige gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant) en enkele passanten over de Brabantse Natuurpoorten.

Natuurpoort De Peel
in Deurne

Natuurpoort De Plaetse
in Heeze

Natuurpoort De Vresselse Hut
in Sint-Oedenrode

Samenwerkingspartners

De Stichting Brabantse Natuurpoorten werkt nauw samen met Staatsbosbeheer, Brabants Landschap, Natuurmonumenten, Visit Brabant, de ANWB en andere relevante partners.